Onorarii

Tarife orientative pentru recuperare creanţe civile şi comerciale.

* Onorariul la succes se stabileşte împreună cu societatea dumneavoastră şi variază în funcţie de suma de recuperat, numărul de zile de la scadenţă, numărul debitorilor şi volumul de lucru. Pentru o ofertă personalizată trebuie să ne contactaţi.

*Onorariu

Zile de la scadenţă

1%-7%

0 – 90 zile

3%-8%

90 – 200 zile

3%-9%

201 – 365 zile

4%-11%

12 – 15 luni

5%-12%

15 – 18 luni

5%-15 %

18 – 21 luni

5%-18 %

21 – 24 luni

6%-17%

24 – 30 luni

6%-20 %

Peste 30 luni

5%-29%  

Pentru recuperarea penalităţilor
[se încasează din valoarea penalităţilor recuperate]

Pentru preluarea dosarului se poate percepe un onorariu fix raportat la volumul de lucru.

Onorariile percepute de societatea noastră pot fi recuperate de la debitor în cadrul procedurii de executare silită.

Onorariile menţionate mai sus se aplică recuperării de creanţe certe, lichide şi exigibile.
În celelalte situaţii onorariul se va stabili de la caz la caz, în funcţie de cuantumul creanţei şi de complexitatea dosarului.

Pe departamentul consultanţă societatea noastră are 2 tipuri de onorarii:

» per oră – 45-80 euro
» per prestaţie avocaţială – 200 euro.

La încheierea unui contract pe bază de abonament lunar, valoarea acestuia începe de la 80 euro. Pe departamentul Infiintari Firme si COntabilitate

» Infiintre Firme - 249 Lei
» Contabilitte - de la 350 Lei /luna