Verificări Firme

Prin serviciul de verificare a societăţilor din România, putem oferi un raport de bonitate, telefonic, în mod GRATUIT.

Nu preluăm dosare fără să ştim dacă există şanse de recuperare a debitelor, făra să ştim starea societăţii debitoare, dosare în instanţă, dacă are procedura insolvenţei deschisă, dacă are pe rol executări silite, dacă mai are angajaţi şi care este numărul acestora, stadiul desfăşurării contractelor sale cu alte societăţi.

De asemenea, vă informăm că o parte a debitorilor dvs. au plătit facturile către alţi clienţi de-ai noştri. Nu permitem debitorilor să vă amâne plata facturilor prea mult tocmai pentru a nu câştiga timp să înstrăineze bunurile societăţii sau să îşi deschidă procedura insolvenţei, fapt ce nu este în avantajul dvs. de cele mai multe ori.

Apelaţi cu încredere la noi că veţi obţine cele mai bune informaţii.