Întrebări

1) Ce se întâmplă cu cazurile ajunse la Balanişcu şi Asociaţii?

Etapa pre-legală de recuperare implică acţiuni de contactare a debitorului în încercarea de a stabili un plan de plăţi. Acestea cuprind: telefoane, notificări, deplasări la debitor.
De obicei, cazurile sunt rezolvate pe fază amiabilă. În caz contrar societatea propune o strategie de acţionare în judecată.

2) Cât durează procedurile de recuperare?

Procedurile durează standard 30 zile de la data la care preluăm dosarul de la dvs.

3) Actele necesare pentru recuperarea debitului?

Toate informaţiile legate de firma debitoare, numele corect, adresa, telefonul debitorului, precum şi suma pe care o datorează către dvs.

4) Ce se întâmplă cu un debitor care nu plăteşte?

În cazul în care debitorul nu plăteşte se recomandă calea judecătorească şi se ajunge la executare silită.

5) De ce nu este oportună o negociere cu debitorul şi în paralel cu societatea de recuperare?

O negociere paralelă cu debitorul întârzie şansele de recuperare, societatea va pierde şi o parte din forţa ei de negociere.

6) Cum sunt calculate penalităţile?

Penalităţile sunt calculate în funcţie de clauzele unui contract încheiat între creditor şi debitor. în cazul în care nu există un contract, poate fi recuperată o dobândă prevăzută de lege.

7) Serviciile unei societăţi de recuperare debite pot avea un rezultat negativ asupra firmei dvs.?

Toate agenţiile de recuperare debite lucrează diferit, nu toate dispun de resursele necesare şi nu practică abordarea potrivită încât să protejeze creditorul şi relaţia lui cu debitorii.